Wicab Containers AB

Kylcontainer & fryscontainer

Endast till uthyrning

Wicab Containers AB

För transport av livsmedel, dryck, blommor, växter, läkemedel osv. behövs en kyl- och fryscontainer. Genom att hyra en kylcontainer eller fryscontainer är man säker på att alltid få en container som lever upp till förväntningarna. Att hyra en kylcontainer eller en fryscontainer kan många gånger vara mer ekonomiskt om ni inte transporterar tempererade varor så ofta.

För en säker transport erbjuder vi även tempövervakning så ni tidigt kan se om något skulle gå fel. Vid tempererade transporter är det extra viktigt att varorna kommer fram i rätt temperatur.

Hämta upp din kylcontainer eller fryscontainer i Göteborg eller låt oss leverera den till dig. Välj mellan tempererade containers i 10 ft, 20 ft eller 40 ft. Samtliga finns med temp- och driftövervakning.

Att tänka på

Tänk på att vara ute i god tid när ni ska boka kylcontainer eller fryscontainer inför sommaren och inför jul.

Allmänt: Containern får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren. Wicab Container AB ansvarar inte för gods/varor i containern vid stöld eller driftstopp. Containern får inte föras ut ur Sverige. Olovligt försök att föra ut containern ur Sverige innebär att hyrestagaren förverkat sin rätt att disponera containern enligt hyresavtalet, varpå polisanmälan för stöld följer. KONTROLLERA ALLTID ATT RÄTT TEMPERATUR ÄR INSTÄLLD PÅ KYL/FRYS AGGREGATET INNAN GODS/VAROR STÄLLS IN I CONTAINERN.

Wicab Container AB ansvarar inte för gods/varor som blivit förstörda av felaktig temperatur. Kontaka Wicab Container AB om ni behöver hjälp med att ställa in rätt temperatur. 031-7250280

Återlämning: Containern skall återlämnas på samma ställe som det hämtats. (Detta gäller dock ej om Wicab Container AB har åtagit sig utökning/upphämtning.) Hyrestagaren ansvarar att containern återlämnas i samma skick som vid avhämtning när hänsyn tagits för normalt brukande. Undantag för tvätt invändigt då detta ingår i hyran. Vid återlämning utanför avtalets föreskrifter är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för samtliga merkostnader. För container som inte är helt tömd (invändigt) debiteras en saneringsavgift beroende på mängd och karaktär, minst 500:-. För borttapad nyckel debiteras 500:- För borttappad kabel debiteras 500:- För förkommet lås debiteras 2000:- (moms tillkommer på samtliga priser)

10 fot kyl/frys

Bredd:244 cm
Längd:300 cm
Höjd:259 cm
Eltillförsel:230V alt 3-fas 380V/16A

Plats för 4 europapallar. Finns med både containerdörrar och gångdörrar. Hämta i Göteborg eller få den levererad.

20 fot kyl/frys

Bredd:244 cm
Längd:606 cm
Höjd:259 cm
Eltillförsel:380V/25A alt 380V/16A

Plats för 10 europapallar. Finns med både containerdörrar och gångdörrar. Hämta i Göteborg eller få den levererad.

LxBxH inv ca 5400 x 2250 x 2150
Golvyta 12 kvm
Volym 26 kbm
Vikt ca 2 700 kg
Lastkap. ca 21 300 kg

40 fot kyl/frys

Bredd:244 cm
Längd:1219 cm
Höjd:289 cm
Eltillförsel:380V/25A

Plats för 20 europapallar. Finns med containerdörrar.

LxBxH inv ca 11300 x 2250 x 2150
Golvyta 25 kvm
Volym 54 kbm
Vikt ca 5 500 kg
Lastkap. ca 25 000 kg

Glöm inte lås till din container

Containertillbehör

Temperatur- och driftövervakning

Boka övervakning