Wicab Container AB

Hyresvillkor

Wicab Container AB

Allmänt

Containern får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren. Wicab Container AB ansvarar inte för gods/varor i containern vid stöld eller driftstopp. Containern får inte föras ut ur Sverige. Olovligt försök att föra ut containern ur Sverige innebär att hyrestagaren förverkat sin rätt att disponera containern enligt hyresavtalet, varpå polisanmälan för stöld följer.

Kontrollera alltid att rätt temperatur är inställd på kyl/frys-aggregatet innan gods/varor ställs in i containern.

Wicab Container AB ansvarar inte för gods/varor som blivit förstörda av felaktig temperatur. Kontakta Wicab Container AB om ni behöver hjälp med att ställa in rätt temperatur. 031-7250280

Återlämning

Containern skall återlämnas på samma ställe som det hämtats. (Detta gäller dock ej om Wicab Container AB har åtagit sig utökning/upphämtning.) Hyrestagaren ansvarar att containern återlämnas i samma skick som vid avhämtning när hänsyn tagits för normalt brukande. Undantag för tvätt invändigt då detta ingår i hyran.

Vid återlämning utanför avtalets föreskrifter är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för samtliga merkostnader. För container som inte är helt tömd (invändigt) debiteras en saneringsavgift beroende på mängd och karaktär, minst 500:-. För borttappad nyckel debiteras 500:- För borttappad kabel debiteras 500:- För förkommet lås debiteras 2000:- (moms tillkommer på samtliga priser)

Våra produktkategorier